Optagelse på hf

Hvordan optages jeg på hf?

Optagelse på hf foto 360Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 10. klasse, hvis du opfylder flg. krav:

  • Er erklæret uddannelsesparat til hf af dine lærere og UU-vejlder
  • Har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver, og i 10. klasse har aflagt prøve i både mundtlig og skriftlig dansk, matematik og engelsk.
  • Har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk

 Optagelsesprøve

Hvis du har været ude af skolen i et eller flere år, eller hvis du ikke opfylder de faglige optagelseskrav kan du optages på hf efter rektors vurdering. Det vil typisk ske via samtaler med studievejlederne og en optagelsesprøve, som skal vise, om du har de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre et hf-forløb.

På Slagelse Gymnasium afholder vi optagelsesprøver i uge 14, som du kan læse mere om her.  

Hvis du vil vide mere

Når du har sendt din ansøgning skal du være opmærksom på, at din ansøgning bl.a. bliver behandlet i.f.t. om der er ledige pladser på de gymnasier, du har søgt. Hvis gymnasiet ikke har plads til alle ansøgere vil din ansøgning blive vurderet nærmere, og her er transporttiden fra dit hjem til gymnasium afgørende. Læs mere på dette link fra Region Sjælland:http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/uddannelse/gymnasie-og-hf-optagelse/Sider/Saadan-vurderer-vi-din-ansoegning.aspx

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Vestsjælland, se linket http://uuvestsjaelland.dk/ og du kan også klikke dig ind på www.optagelse.dk