• undervisning-slide3-1466x979

Om HF

Den almene HF-uddannelse

Om hf foto 360På Slagelse Gymnasium kan du tage den toårige HF-uddannelse, som giver dig muligheden for at søge videre på en lang række korte og mellemlange videregående uddannelser. Vores HF-elever kommer ofte med vidt forskellige baggrunde; nogle elever kommer direkte efter 10. klasse, mens andre har været ude af skolesystemet i et eller flere år eller har været i gang med en anden uddannelse. Uanset baggrund tager vi hånd om den enkelte elev, som har ønsket at tage sin HF-uddannelse på Slagelse Gymnasium.

Du skal vælge at tage din HF-uddannelse på Slagelse Gymnasium, hvis du er interesseret i at have de bedste muligheder for at sammensætte din HF-eksamen sådan som du ønsker den! På Slagelse Gymnasium har du nemlig et stort og varieret udbud af valgfag, som kan få dine valgønsker til at gå i opfyldelse – det er fordelen ved at vælge et stort gymnasium som vores. Derudover arbejder vi seriøst med tutor- og mentorordning til alle vores HF-elever, og vores dygtige studievejledere er både opsøgende og klar til at kunne vejlede dig, når du har brug for det. Endelig gør vi meget for vores HF-undervisning ikke kun er teori – vi prioriterer at undervisningen skal give mening i den hverdag og virkelighed, som vi alle er en del af.

Via nedenstående link fra undervisningsministeriet kan du se mål og indhold for de enkelte fag på HF:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner/Fag-paa-hf