Studie- og ordensregler

 

Et positivt og rart læringsmiljø

Studieregler foto 360Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at skabe rammerne for et positivt og rart læringsmiljø, som både er behageligt at være i og inspirerende for studieaktiviteten.

Reglerne skal ses i forlængelse af skolens grundlæggende værdier, som blandt andet er: Udvikling i fællesskab, faglig dybde, bredde og udvikling samt åbenhed, demokrati og ansvarlighed.

Ved et positivt læringsmiljø forstår vi derfor et læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene og moderne lokaler med et sundt indeklima.

Slagelse Gymnasiums gældende studie- og ordensregler er beskrevet i nedenstående link.

 

SGs studie- og ordensregler 

Klassens IT leveregler