Elevråd

Elevdemokrati på Slagelse Gymnasium

Studieregler foto 360Elevrådet på Slagelse Gymnasium er i udgangspunktet et åbent udvalg. Det betyder, at de elever som er interesseret i at deltage i forskellige aktiviteter og dermed sætte sit præg på skolens udvikling, kan stille op til elevrådet. I starten af et nyt skoleår sørger det ”gamle” elevråd for at der vælges nye medlemmer til de mange fora og arbejdsgrupper, hvor eleverne enten skal være repræsenteret og/ eller selv har ansvar for en given aktivitet.

Mere konkret er Slagelse Gymnasiums elevråd repræsenteret i flg. fora og arbejdsgrupper i skoleåret 2014/15:

Slagelse Gymnasiums bestyrelse (2 medlemmer)

Koordinations-Forum (2 medlemmer)

Velgørenhedsudvalg (8 medlemmer)

Hueudvalg (9 medlemmer)

Kantineudvalg (6 medlemmer)

Indretningsudvalg (5 medlemmer)

PR-udvalg (19 medlemmer)

Festudvalg (17 medlemmer)

Du kan se en komplet oversigt over elevrådets repræsentation i de respektive fora og arbejdsgrupper ved at klikke her.