Demokratidag på SG

Tirsdag den 14/11 var en meget spændende dag på Slagelse Gymnasium i demokratiets ånd.

Dagen blev styret af Ræson med Clement Kjersgaard i spidsen.
Dagen startede ud med, at lokale ungdomspolitikkere debatterede ivrigt ud fra spørgsmål stillet af SG's elever og med Clement som ordstyrer. Følgende ungdomspolitikkere deltog:
Jakob Sabroe (VU)
Søren Nielsen (LAU)
Sigrid Friis Proschowsky (Radikal Ungdom)
Frederik Vad Nielsen (DSU)

Der blev taget mange spændende emner op, bl.a. klimaforandringer, idrætslivet i Slagelse og hjælp til udsatte unge. 

Det næste punkt på dagen var Clement Kjersgaards foredrag under titlen: Er demokratiet i krise?
Clement startede ud med at nævne, at der pt. sker en masse ting rundt omkring i verden, der skaber uro. Men problemet er, at hvis man tænder for nyhederne, så får man kun den seneste historie. Politikkerne debatterer de ting, de synes, er vigtige, og de sorterer i det, de taler om.
Ifølge Clement er det meget vigtigt, at man kender historien bag det samfund, vi lever i. Her fremhævede han, at det derfor er vigtigt det, som de unge i gymnasiet lærer af deres samfundsfagslærere.
Clements foredrag undlod ikke at rette et blik på USA's politik. På spørgsmålet om, hvorfor Donald Trump blev præsident, havde Clement et klart svar. Han kørte sin valgkampagne, som Klods Hans, der kommer ridende på sin gedebuk med en krage og mudder i hånden. Hvorfor valgte prinsessen ham? Han kunne ikke noget specielt, som de andre ikke kunne. Men han sagde sandheden. Her fremhævede Clement, at det netop var det, som Trump gjorde. Han talte om de farlige ting, de tabubelagte emner som f.eks. illegal indvandring, og at Irak-krigen var en fejl.

Clement ønskede ikke at fremhæve Trump som bannerfører - men ville gerne understrege det, at vi tør at tale begavet om de vigtige ting. Med den pointe blev snakken ført over på politikken i Europa og i Danmark. Det er ifølge Clement nemlig en meget vigtig pointe, at politikkerne tør at tale om de fejl, der er begået og om fortiden.

"Du undergraver demokratiet, hvis du ikke vil risikere noget", sagde en veloplagt Clement. Derudover fremhævede han, at det er vigtigt at lytte:
"Folk, I ikke kan lide, kan godt sige noget, der er rigtigt".
Efterfølgende blev der stillet spørgsmål til Clement fra de engagerede elever fra SG.

Dagen fortsatte med en spændende paneldebat med de lokale byrådspolitikkere. De fleste partier blev repræsenteret ved deres spidskandidater. De deltagende politikkere var som følger:

Stén Knuth, Venstre (V)
John Dyrby Paulsen, Socialdemokratiet (A)
Søren Hansen, Dansk Folkeparti (O)
Mick Keller, Liberal Alliance (I)
Thomas Clausen, Enhedslisten (Ø)
Helle Blak, Socialistisk Folkeparti (SF)
Troels Brandt, Radikale Venstre (B)
Niels Jørgensen, Det Konservative Folkeparti (C)
Tine Russotti, Alternativet (Å)
Thomas Vesth, Nye Borgerlige (D)

Alle politikkere startede med en kort tale på et minut om deres mærkesager. Derefter var der livlig debat, igen med spændende spørgsmål forberedt af SG's elever. Her var ordstyreren Louise Reumert, som er journalist på digitalt tv i DR Nyheder.
Der blev talt om integrationspolitik, fællesskab, uddannelse, foreningsliv, næstekærlighed og økonomi. Derudover blev det snakket om, hvordan man kan skabe vækst og få Slagelse til at blive en endnu mere spændende by for unge mennesker.

Til de unge mennesker blev der givet det råd, at det er vigtigt, at man laver sin research ordentligt og undersøger sine kilder, når det handler om både presse og politik. Og alle politikkerne var enige om én ting. Det er vigtigt, at de, der kan stemme, gør det!