• slide1-1466x979

Indsættelsesreception for Lotte Büchert

Fredag eftermiddag blev SG’s nye rektor Lotte Büchert fejret med en festlig reception, der bød på mange taler og god musik.

Uddannelsesleder Mette Ehlers styrede arrangementet som konferencier, og hun lagde selv ud med en personlig tale til Lotte med et slideshow fuld af gode og sjove billede-minder.

Bestyrelsesformand Mogens Dahl Nielsen bød Lotte velkommen på bestyrelsens vegne. Han fremhævede, at med Lotte ved roret, er SG et gymnasium, der er fremme i skoene. Med udgangspunkt i Lottes forbogstaver, fik Mogens taget pulsen på Lottes DNA:
L for læring – Lotte brænder for læring og vil bringe det videre og fortsat hæve niveauet.
O for overskud – Lotte kan håndtere det utroligste og have mange bolde i luften.
T for tillidsfuld – man kan altid henvende sig til Lotte. Hun er god til at hjælpe og give gode råd.
T for troværdighed – man kan regne med Lotte - både i dagligdagen og på den lange bane.
E for et energibundt uden lige.

Mogens sluttede af med et godt råd, der gik på, at Lotte skulle have mod til at gå nye veje. Med den nye gymnasiereform og den øgede digitalisering som udfordringer, er det vigtigt, at man ikke kun taler med de etablerede. Derfor er det godt at vide, at Lotte ønsker at satse internationalt, og det er fantastisk, at vi fra næste år på SG har fået en studieretning med idræt på A-niveau.

SG’s nyligt pensionerede rektor, Iver Grunnet var også med til receptionen, hvor han i en tale til Lotte takkede hende for de 8 år, de samarbejdede som rektor og vicerektor. Han fremhævede Lotte som en meget nysgerrig og handlekraftig person, som helt klart har de lederegenskaber, der skal til for at træffe de rigtige beslutninger.
Udover Lottes store idérigdom og arbejdskapacitet, understregede Iver desuden, at man bliver i rigtig godt humør af at være sammen med Lotte.

Rektor for Selandia, Niels-Erik Hybholt samt rektor for Sorø Akademi, Kristian Jacobsen var også blandt talerne. De fremhævede begge to det gode samarbejde med SG, som de glæder sig til at fortsætte sammen med Lotte.

Lærer og tillidsmand på SG, Thomas Lyngmann holdt også en tale for Lotte, ligesom de to elevrådsformænd gjorde. Der blev også sunget og spillet musik både af elever og lærere.

Lotte sluttede arrangementet af med at takke for de mange taler. Hun fremhævede, at det er vigtigt, at man som ansat på SG arbejder ud fra vores vision om at ’Sammen åbner vi verden’. Vi skal åbne verden for vores elever ved at gøre dem nysgerrige og modige. Det gør man både ved kulturmøder med andre lande, men også i mødet med mennesker fra andre miljøer.
Man kalder nutidens unge for ’de digitalt indfødte’. Til dette sagde Lotte, at det er vigtigt, at vi arbejder værdiskabende med at overveje handlinger og udtryksmåder i den virtuelle verden. Hun understregede, at SG er et gymnasium i bevægelse, hvor vi kan rumme et højt fagligt niveau inden for alle fakulteter.
Til sidst sagde Lotte, at det er vigtigt, at vi tør at fejre vores succes'er, og at det gøres bedst i fællesskab. Hun takkede ledelsesteamet for det gode samarbejde, de har, og som hun fortsat glæder sig til. Derudover bød hun varmt velkommen til SG’s nye vicerektor, Henrik Kjar. Da Henrik kører racercykel, sagde Lotte med et glimt i øjet, at hun synes, at de skulle kalde sig ’Par nr. 7’ som et ledelsespar, der kan blive de bedste, hvis de bare træner sammen.