IT-Regler

Slagelse Gymnasium                                                                                                                                                            17-08-2011

Retningslinjer for brugen af Slagelse Gymnasiums computere og netværk

Der sker en central logning af både intern og ekstern trafik på netværket, hvoraf det fremgår hvem, hvornår og hvorfra kommunikationen er foretaget.
Det er således muligt at identificere en bruger som har overtrådt gældende regler på nettet:
Ved overtrædelse af retningslinjerne forbeholder vi os retten til at lukke din konto indtil der er foretaget en afklaring af hændelsesforløbet mellem dig, Systemadministration og kontaktlærer.

Som brug er på Slagelse Gymnasiums netværk skal du vide følgende:  

 • At du er oprettet med et unikt brugernavn og adgangskode (din konto)
 • At al trafik på nettet, internt og på Internettet, overvåges og logges
 • At du jævnfør ovenstående ikke kan færdes anonymt på nettet At du skal sikre at din konto ikke misbruges i dit navn Udlån af brugernavn/kode er forbudt!
 • Husk at logge af den computer du bruger når denne er uden for synsvidde

 

At det, med mindre det udtrykkeligt er en del af undervisningen, IKKE ER TILLADT:  

 • At kopiere, opbevare eller distribuere ikke undervisningsrelevante data på skolens computere
 • At ændre computere hardware- eller softwareopsætning (herunder hærværk)
 • Installere programmer på skolens computere
 • Downloade eller uploade ulovligt materiale via internettet
 • Modtage radio- eller video/tv-transmissioner
 • Uploade andet end eget undervisningsmateriale til eksterne computere eller servere
 • Benytte internettet uden at være logget på med dit personlige brugernavn
 • Tilslutte udstyr til internettet (SKAL godkendes af Systemadministrationen)
 • Rundsende meddelelser så som pop-ups

 

At der ved overtrædelse af retningslinjerne kan ske følgende:

 • Lukning af din konto hvorved du mister din adgang til Slagelse Gymnasium's netværk og computere
 • Politianmeldelse såfremt der er sket overtrædelse af lovgivningen
 • Erstatningskrav. Er du under 18 år vil forældremyndigheden blive orienteret om hændelsesforløbet

 

Eventuelle straffe-sager vedrørende ethvert misbrug af internettet betragtes som et mellemværende mellem den skadeslidte og skadevolderen.
Lotte Büchert, ledende inspektor
Lars Winther, Systemadministrator

                                                                                   Information om adgang til skolens netværk og tjenester (v. 2011)