• slide1-1466x979

Nyhedsbreve

Nyhedsbrev til forældrene

 

 

Studieture

 

360I 2.g/2.hf arrangeres en studietur, som giver et nyt og større perspektiv på den daglige undervisning. Rejserne koster typisk mellem 3.500-4.200 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Skolen har bestemt, at en studietur max må koste 4.200 kr. pr. elev og det skal dække transport, ophold og udgifter til ekskursioner. Derudover skal den enkelte elev – og jer som forældre – påregne lommepenge til turen.

Planlægningen af de enkelte studieture er som følger:

  • Ansøgning om studietur skal afleveres til rektor. Blanket hertil ligger på Lectio.
  • Elevafstemning: I slutningen af 1.g/1hf eller indenfor de første par uger af 2.g/2hf afholder teamlederen en skriftlig og anonym afstemning i klassen for at afgøre om der er tilslutning til en studietur.
  • Rejsetilbud: Klassens lærere aftaler på 1. semestermøde i 2.g/2hf, hvilket/hvilke tilbud (max. 2), eleverne skal have. Rejserne skal indeholde elementer, som styrker elevernes interkulturelle kompetence. Elevernes udgift til rejse/overnatning/mad og større ekskursioner på destinationen må maximalt blive 4200 kr. Der skal rejse min. 2 lærere repræsenterende 2 fag med hver klasse. Det ene fag skal være et studieretningsfag. Hvis 2 klasser rejser til samme destination, er det tilstrækkeligt med 3 lærere, såfremt mindst en af lærerne har eleverne i begge klasser.
  • Hvis to lærere tilbyder en udvekslingsrejse, skal den være et af tilbuddene til eleverne.
  • Rejsen skal godkendes af rektor. Når et passende rejsetilbud er indhentet, så reservér rejsen ellers risikerer du at tilbuddet bortfalder og må starte forfra.
  • Elev/forældretilkendegivelse: Umiddelbart efter der er indhentet et rejsetilbud fremlægger de involverede lærere tilbuddene for klassen. Dette skal ske i starten af 3. semester. Tilbuddene skal indeholde en skriftlig beskrivelse af formål, indhold og pris, samt en svarblanket hvor eleverne og den person der betaler rejsen kan skrive under. Efter min. 2 dages betænkningstid tilkendegiver eleverne skriftligt (afleverer svarblanket) om de er indforståede med de rejsebetingelser, der fremgår af tilbuddet. Eleverne skal have mulighed for at udfylde svarblanketten hjemme så de sikres anonymitet over for kammeraterne.
  • Pas, visum osv.: Sammen med Elev/forældretilkendegivelse undersøges, hvilke statsborgerskaber, der er repræsenteret i den givne klasse. Herefter undersøges – via en henvendelse til rejselandets ambassade - om der gælder særlige indrejseregler for nogle af de repræsenterede statsborgerskaber. Hvis en elev skal søge visum, skal det gøres i god tid, og det skal sikres, at alle elever har et gyldigt pas, en gyldig opholdstilladelse

Man skal også være opmærksom på, at for elever over 18 år med andet statsborgerskab end dansk gælder det, at deres pas skal være gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejsen i Danmark. Ellers kan de ikke få lov at rejse ind igen.
I tilfælde af at der er statsløse elever, skal udlændingeservice kontaktes og herigennem vil det være muligt at få udstedt midlertidige rejsepapirer. Sagsbehandlingen for at få et rejsedokument eller fremmedpas er ca. 8-10 uger; man skal henvende sig i Udlændingeservice servicecenter i Ryesgade 53, 2100 København Ø eller hos Slagelse Politi.
For flere informationer se Udlændingeservice hjemmeside: www.nyidanmark.dk
Eller kontakt dem på E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (svartid ca. 1 måned).

 

Når de unge fester

360Fester er en del af gymnasielivet, og vi kan hjælpe hinanden med at passe på vores unge mennesker.

I løbet af året er der naturligvis en række fester på gymnasiet, som de unge mennesker sætter stor pris på.

Alt andet lige arrangerer vi i løbet af skoleåret tre såkaldte caféfester fra kl. 19 – 23 og fire større gymnasiefester (ADK-fester) fra kl. 19.30 – 00.30. Datoer for festerne offentliggøres på skolens hjemmeside.

Skolens fester er kun for skolens elever, og der er altid både lærere, en fra ledelsen og professionelle vagter tilstede.  Eleverne må ikke selv medbringe drikkevarer til skolens arrangementer, men kan købe i skolens bar. Hvis vagterne vurderer, at en elev for fuld ved festens start, bliver vedkommende ikke lukket ind. Ligeledes bliver eleverne sendt hjem, hvis de i løbet af festen bliver for fulde.

Når de unge holder "opvarmningsfester"

Mange unge på gymnasiet har for vane at holde en såkaldt "opvarmningsfest" inden den rigtige fest. Det betyder, at en gruppe eller måske hele klassen mødes inden festen. Opvarmningsfesten har naturligvis til formål, at de unge hygger og kan følges ad til festen på skolen. Nogle gange går der dog temmelig meget druk i disse opvarmningsfester. Det betyder, at nogle af de unge får alt for meget at drikke, og alligevel ikke kan deltage i skolens fest. 

Hvad kan du gøre for at hjælpe de unge?

  • Sørg for, at der er nogen hjemme, der hvor opvarmningsfesten foregår
  • Vær med til at sikre, at dit barn har fået noget at spise
  • Tal med dit barn om, hvad der skaber en hyggelig og god fest og hjælp eventuelt med at gøre "opvarminingsfesten" mindre alkoholfokuseret.

Det vil være en stor hjælp for os, at vi har mulighed for at kunne kontakte jer, når der er fest på skolen. Det gør vi, hvis den unge skulle have fået for meget at drikke, og vi derfor vil bede jer hente jeres barn.

Side 1 ud af 2